Phone: +31 318 67 27 00 info@advanceconsulting.nl

Haalbaarheidsstudies

Wij voeren studies uit om de haalbaarheid van voorgenomen investeringen vast te stellen. Wij werken met uw team en, voor zover nodig met externe technische specialisten, om de commerciële, technische, sociale, institutionele, politieke en financiële haalbaarheid van een voorgenomen project aan te tonen. Dit resulteert doorgaans in een solide business plan dat voldoet aan de eisen en verwachtingen van investeerders en bankiers.

Als de haalbaarheid van de voorgestelde investering is aangetoond en de financieringsbehoefte is vastgesteld, kunnen we indien gewenst de financiering arrangeren.

“A good business plan can help to make a good business look credible, understandable and attractive to someone who is unfamiliar with the business. Writing a good business plan can’t guarantee success, but it can go a long way toward reducing the odds of failure.”