Phone: +31 318 67 27 00 info@advanceconsulting.nl

DHI tender en quickscan

De tweede tenderronde voor de DHI-regeling loopt van 8 augustus tot 19 september 2017, 15:00 uur Nederlandse tijd. Gedurende deze periode kunnen voorstellen worden ingediend.

U kunt echter nu al een quickscan indienen om zo te bepalen of uw idee past binnen de DHI-regeling. Dit kan tot uiterlijk 2 weken voor sluiting van de tender. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van zowel een quickscan als een volledige aanvraag.

Advance Consulting heeft meerdere bedrijven met succes bij hun aanvraag voor DHI (voormalig DHK) en soortgelijke subsidieregelingen geholpen. Neem contact op met Lisette Zewuster voor een vrijblijvend gesprek om te kijken of uw projectidee in aanmerking komt voor deze regeling.

De DHI subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met interesse in opkomende markten of ontwikkelingslanden. De DHI regeling is beschikbaar voor een groot aantal landen, opgenomen in de DHI landenlijst.