Phone: +31 318 67 27 00 info@advanceconsulting.nl

SBIR oproep voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselzekerheid nodigt agri-food ondernemers uit om voorstellen in te dienen omtrent de verbetering van voedselzekerheid in een tiental landen in Sub-Sahara Afrika, te weten Benin, Burundi, Ethiopië, Ghana, Kenia, Mali, Mozambique, Rwanda, Oeganda en Zuid-Sudan.

De Small Business Innovation Research (SBIR) oproep is gericht op zowel grote als kleine bedrijven die gehoor willen geven aan voedselzekerheidsproblemen (onvoldoende primaire productie; onvoldoende efficiëntie van verwerking voedselgewassen; onvoldoende coördinatie binnen de waardeketen) door middel van innovatieve producten en diensten.

De innovatieve techniek, product of dienst moet voedselproductie mogelijk maken die bijdraagt aan:

  • een aantoonbaar hogere opbrengst in de keten
  • beter toegankelijk, betaalbaarder en gezonder voedsel, ook voor de armste consumenten.

Het SBIR-traject bestaat uit 3 fasen, die elk worden gekenmerkt door een competitieronde:

  1. Haalbaarheidsstudie (max. €50.000)
  2. Toegepast onderzoek en ontwikkeling prototype (max. €150.000)
  3. Testen van het prototype in de praktijk (max. €300.000).

Deze oproep heeft betrekking op fase 1 van het traject (haalbaarheidsstudie). Het voorstel kan tot 15 mei 2018, 17:00 uur, ingediend worden en moet vergezeld zijn van een video-vlog van 3 minuten.

Zie voor meer informatie: