Phone: +31 318 67 27 00 info@advanceconsulting.nl

Concessionele leningen

Voor zover uw financieringsbehoefte niet kwalificeert voor een subsidie en uw eigen bank niet bereid is om te financieren, dan komt u wellicht in aanmerking voor een ‘concessionele’ lening. Dergelijke leningen worden verstrekt door zgn. ‘Development Finance Institutions’ (DFIs), zoals FMO en andere ontwikkelingsbanken, en andere financieringsinstanties. In vergelijking met commerciële banken zijn deze organisaties bereid om een hoger risico te accepteren als daarmee ontwikkelingsdoelstellingen bereikt kunnen worden. Ten opzichte van commerciële banken verschaffen deze instanties krediet op voorwaarden die op één of meer punten gunstiger zijn:

  • langere terugbetaaltermijn (tot 10-12 jaar)
  • langere vrijwaringstermijn (‘grace period’; tot 3-4 jaar)
  • minder zekerheden (onderpand)
  • achterstelling van de lening t.o.v. andere schuldeisers
  • subsidie voor technische assistentie
  • andere directe en indirecte voordelen.

Wij hebben met succes leningen aangevraagd bij de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO, Belgische ontwikkelingsbank BIO en andere instanties voor investeringen door onze klanten in diverse ontwikkelingslanden. Neem contact met ons op voor meer informatie of stuur ons uw bedrijfsprofiel en projectidee, zodat we u kunnen adviseren of en hoe u kunt kwalificeren voor een concessionele lening.