Phone: +31 318 67 27 00 info@advanceconsulting.nl

Risicokapitaal

Als uw investeringsproject niet geheel met eigen middelen, leningen en subsidies gefinancierd kan worden, dan is risicokapitaal een optie. In het geval van een startende onderneming is risicokapitaal meestal de enige optie als de eigen middelen ontoereikend zijn.

Investeerders zijn onder andere Development Finance Institutions (DFI), zoals ontwikkelingsbanken, en Social Venture Capital (SVC) fondsen die tijdelijk risicokapitaal verschaffen aan bedrijven die naast vooruitzicht op een goed financieel rendement ook bijdragen sociale ontwikkeling en/of milieudoelstellingen.

Wij beschikken over een netwerk waarmee we uw plannen kunnen koppelen aan risicokapitaal. Afhankelijk van de doelstellingen en kenmerken van de investering en de initiatiefnemers, zoeken wij naar een geschikte bron van risicokapitaal.  Met u stellen wij de propositie (investeringsmemorandum) en het onderliggend bedrijfsplan op en ondersteunen u bij onderhandelingen om te komen tot een gunstige financiële deelname, doorgaans met een tijdelijke duur.